Kwaliteit
 
Veiligheid en Welzijn
Organisatie Advies
Coaching
 

Kwaliteit

Waarom aan kwaliteitszorg doen?

Kwaliteitszorg kan worden omschreven als een geheel van technieken, gedrags- en beheerssystemen dat het continu verbeteren van de effectiviteit, de efficiëntie en de aanpasbaarheid van organisatieprocessen centraal stelt. Dit met het oog op een verhoging van de klantentevredenheid, productiviteit en flexibiliteit. Vanuit deze visie is kwaliteitszorg niet  alleen het waarborgen van een constante productkwaliteit of het controleren of verbeteren ervan. Bij kwaliteitszorg worden eveneens de oorzaken van fouten aangepakt en werkt men op preventieve wijze aan alle onderdelen van het bedrijfsproces.

De tastbare voordelen van werken aan kwaliteit zijn:

 • focus op ondernemingsresultaten
 • systematisch denken in termen van processen
 • beheersing en systeemstructuur van continue verbeteren
 • besparingen als gevolg van procesbeheersing
 • samenwerking tussen bedrijfsafdelingen
 • klantgerichtheid van de organisatie
 • verhoogde klantentevredenheid
 • verhoogde verantwoordelijkheidszin van werknemers

Wat kan AD-apt voor u doen?

 • Advies, begeleiding bij de implementatie en het onderhoud van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens  ISO 9001.
 • Advies, begeleiding als voorbereiding op een externe audit.
 • Deelprojecten binnen een reeds bestaand zorgsysteem of projecten als antwoord op specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld:
  • behandeling van klachten
  • opzetten van kwaliteitscontroles
  • opzetten intern audit systeem
  • voorbereiden en coördineren jaarlijkse management review
  • beheer van kwaliteitsdocumentatie
  • voorbereiding externe audit (audit door certificatiebureau, door klanten, door potentiële klanten)
 • Auditing
  • interne audits
  • compliance audits
  • leveranciersaudits
 • Bedrijfsinterne opleidingen/trainingen met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem, zoals bijvoorbeeld:
  • wat is ISO?
  • interne auditortraining
 • Ad interim kwaliteitsmanager
 • het tijdelijk uitbesteden van kwaliteitsmanagement in geval de interne verantwoordelijke het bedrijf (tijdelijk) verlaat, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte.
 • beginnende kwaliteitsmanagers sneller ‘op de sporen zetten’ door het aanreiken van concrete methodieken.
 • kwaliteitsmanagers die of minder know-how en ervaring hebben, of onvoldoende tijd voor de invulling van hun takenpakket, ondersteunen bij het uitbouwen van het kwaliteitsbeleid.
 • de begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld bij specifieke actiepunten, tijdens of na reorganisatie / herstructurering, …