Kwaliteit
 
Veiligheid en Welzijn
Organisatie Advies
Coaching
 

Over AD-apt

Ontstaan

AD-apt is in 2009 opgericht door zaakvoerder An Delen nadat zij in haar nabije omgeving verschillende KMO-leiders gebukt  zag gaan onder de steeds veranderende eisen van de wetgeving, de klant en de talloze interne situaties die steeds maar weer fout liepen…. Zij stelde ook vast dat KMO-leiders zich bij voorkeur met hun core business bezighouden, zonder zich zorgen hoeven te maken over allerlei bijkomende eisen, verplichtingen, problemen … en dat zij vaak niet over de nodige tijd en/of kennis beschikken om met deze zaken bezig te zijn, ondanks het feit dat ze wél erkennen dat dit belangrijk en nodig is.

Met haar economische achtergrond (opleiding TEW), haar diploma van preventieadviseur niveau II en tien jaar ervaring in Quality Management en zorgsystemen biedt An de KMO-manager een ‘single point of contact’ voor een diversiteit aan vragen, steeds met het economische perspectief in het achterhoofd.
De persoonlijke aanpak staat centraal. AD-apt biedt de KMO een persoonlijk aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon waarop leiders en managers ten allen tijde en in diverse situaties kunnen vertrouwen.

Voor een aantal zaken - zoals kwaliteit en veiligheid - verzorgt An zelf de dienstverlening. Voor andere zaken doet zij een beroep op betrouwbare partners.

Terug naar boven

 

Missie & Visie

Missie
Door een aantal zorgen uit handen van de bedrijfsleiders te nemen en hiervoor een oplossing te ontwikkelen, wil AD-apt een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van KMO´s

AD-apt wil daarom samen met de klant werken aan praktische, op maat gemaakte oplossingen, zonder  te vervallen in clichés en papieren rompslomp. Het gezond verstand primeert over de neiging om alles te willen vastleggen. Bovendien is het , om succes te hebben op lange termijn, belangrijk om de medewerkers van de organisatie zo veel mogelijk bij de projecten te betrekken.

Visie

AD-apt staat voor An Delen, Advies met een Persoonlijke Touch, maar is ook de Engelse benaming voor ‘aanpassen’.

adapt

 1. to adjust (something or oneself) to different conditions
 2. to change something to suit a new purpose [Latin adaptare]

aan•pas•sen :
met iets in overeenstemming brengen: zich ~ zich schikken naar de omstandigheden

Deze naam geeft de essentie van de visie weer, namelijk

de organisatie van de klant op zo’n manier aanpassen dat ze voldoet aan de eisen en  verplichtingen waarmee ze geconfronteerd wordt en dat vastgestelde problemen worden  opgelost.

Bovendien is AD-apt een flexibele organisatie die zich aanpast aan de eisen en wensen van de klant, om op verschillende gebieden en terreinen begeleiding te bieden en zo te komen tot een allround begeleiding van de (KMO-)manager.


De nadruk ligt hierbij op:

 • Aanspreekbaarheid
 • Klantgerichtheid
 • Probleemoplossend werken in partnerschap
 • Open communicatie met alle betrokken partijen
 • Flexibiliteit en polyvalentie
 • No – nonsens aanpak
 • Betrokkenheid van de verschillende partijen (bedrijfsleiding, afdelingsverantwoordelijken, medewerkers, …)

Terug naar boven

 

Waarden

Het succes van AD-apt steunt op de persoonlijke inzet, de gedrevenheid, de kennis en de ervaring van de zaakvoerder. Zij behandelt elk project vanuit het perspectief van mede-ondernemer (Hoe zou ik het doen, als dit mijn bedrijf was?)
De normen en waarden die zij als leidraad neemt, zijn:

 • Integriteit
  • AD-apt is open en eerlijk over de kennis en bekwaamheden die ze in huis heeft
  • AD-apt communiceert open en eerlijk over (potentiële) problemen
  • AD-apt  voert met zorg de toevertrouwde projecten uit
  • AD-apt  houdt zich aan haar woord: ‘ja’ is ‘ja’ en ‘nee’ is ‘nee’
  • AD-apt stelt zaken niet anders voor dan ze zijn
  • AD-apt  wil van elk project een succes maken, maar alleen gebruik makend van loyale en eerlijke middelen
  • AD-apt  wil in elke uitdaging slagen, zonder anderen te schaden of hen nadeel te  berokkenen
 • Verantwoordelijkheidszin 
  • AD-apt opereert vanuit de visie van mede-ondernemer
  • AD-apt  wijst de klant of zijn medewerkers ook op hun verantwoordelijkheden 
  • AD-apt denkt, handelt en toont initiatief  in het belang van de klant
  • AD-apt levert geen bandwerk, maar maatwerk
 • Respect
  • AD-apt is tijdig aanwezig op gemaakte afspraken en verwacht dit ook van haar klanten
  • AD-apt draagt een wederzijds respect tussen de klant en zichzelf hoog in het vaandel

Terug naar boven

 

Onze aanpak

Stap 0: Vrijblijvend oriënterend gesprek

Doel van het gesprek is :

 • Een indruk krijgen van de organisatie
 • Onderzoeken wat de aan te pakken problematiek is
 • Nagaan wat AD-apt voor uw organisatie kan betekenen

Stap 1: Opmaak stappenplan en offerte

Inhoud van het stappenplan en offerte:

 • Een overzicht van de te ondernemen stappen om de problematiek aan te pakken
 • Tijdsinschatting
 • Een offerte, gebaseerd op het actieplan en de tijdsinschatting

Stap 2 Bespreking stappenplan, timing en offerte met directie

Doel van het gesprek is:

 • Afstemmen van de doelstellingen
 • Afstemmen van de werkwijze
 • Afstemmen van de fasering en de timing
 • Afstemmen van de kostprijs

Stap 3: De uitwerking
 

Dit kan inhouden (uiteraard afhankelijk van de opdracht, en steeds op maat van uw bedrijf):

 • Gedetailleerde probleemanalyse
 • Uitwerking concreet actieplan (wie doet wat tegen wanneer?)
 • Uitvoering actieplan
 • Interne audit (doel is na te gaan of het actieplan is uitgevoerd en het zijn doel heeft bereikt)
 • Eventueel bijsturen op basis van de auditresultaten

Stap 4: Afsluitend gesprek

Doel van het gesprek is:

 • Feedback ivm de geboden oplossing
 • Feedback ivm de samenwerking
 • Feedback ivm de communicatie
 • Feedback ivm de rapportering
 • Feedback ivm de algemene tevredenheid van de opdrachtgever

Terug naar boven

 

Onze troeven

 • Maatwerk

Wij werken ons advies of onze training steeds volledig op maat van de klant uit. Sommige problemen vragen immers een projectmatige aanpak waar op voorhand voldoende aandacht moet besteed worden aan de aanpak, het actieplan en de werkverdeling om succesvol te kunnen zijn.
Andere vragen zijn dan weer eenvoudig op te lossen zonder noodzaak aan een uitgebreid actieplan. U krijgt dan een eenvoudig voorstel zonder dat er overbodige tijd wordt besteed aan theoretische modellen en plannen. U betaalt logischerwijze niet meer dan nodig. Dit betekent ook dat - waar nodig - we in uren kunnen factureren.

Een advies op maat betekent ook dat projecten moduleerbaar zijn, gefaseerd kunnen verlopen en bijgevolg betaalbaar zijn en blijven.

Tenslotte betekent maatwerk ook dat er bij de inplanning van het advies en/of training rekening wordt gehouden met uw agenda en met de tijdsplanning van uw medewerkers. De projecten worden dus op uw tempo uitgevoerd. De begeleidingen vinden plaats in wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse sessies, overdag of ’s avonds, al naargelang uw voorkeur.
U krijgt dus ondersteuning op de manier, het moment en voor de duur die u het beste past.

 • Persoonlijke aanpak

Elk contact, van het eerste bezoek tot de afronding van het project, verloopt via de zaakvoerder, waardoor er steeds efficiënt kan gereageerd worden op mogelijke vragen, bezorgdheden of bijsturingen. Ook de nazorg en eventuele vragen achteraf worden door de zaakvoerder behandeld.

 • Efficiëntieverbetering, kostenbesparing of extra inkomsten via subsidies

Het werken aan kwaliteit en veiligheid zorgt voor efficiëntere processen, voor minder ongevallen, voor minder fouten, waardoor er heel wat kosten bespaard kunnen worden.
Bij wijze van voorbeeld:

o per euro die de arbeidsongevallenverzekering uitbetaalt, heeft de werkgever zelf nog +/-4.5€ aan niet gedekte kosten (bedrag is indicatief en gebaseerd op gemiddelden)
o U vraagt een ESF-subsidie aan en indien deze wordt toegekend, krijgt u tot 50% van uw opleidingskosten terugbetaald.

 • Vrijblijvend

Wij helpen u met iedere vraag of ieder probleem, ook indien u geen groot project bij ons heeft.
Bij wijze van voorbeeld:

o U contacteert ons om éénmalig een ongeval te analyseren.
o U krijgt bezoek van de arbeidsinspectie en wil deze mensen niet alleen te woord staan.
o U krijgt van de vakbond of één van uw medewerkers een vraag of opmerking rond veiligheid en u wilt weten wat de wetgeving over dit onderwerp zegt.

Terug naar boven