Kwaliteit
 
Veiligheid en Welzijn
Organisatie Advies
Coaching
 

Organisatieadvies

Waarom organisatieadvies vragen?

Vandaag de dag bestaan er tientallen subsidies en steunmaatregelen. Toch is het niet altijd eenvoudig om erachter te komen voor welke steun uw onderneming in aanmerking komt of wat u moet doen om de subsidie ook effectief te krijgen. Duidelijkheid rond deze materie kan u financieel voordeel opleveren.

Voor bepaalde activiteiten hebt u een vergunning of toelating nodig. Ook hier geldt weer hetzelfde als bij de subsidies: het is niet altijd duidelijk wat er van u verwacht wordt.

Boven op het feit dat overheidsinformatie niet altijd duidelijk is, is het voorbereiden van een aanvraag dikwijls tijdrovend en/of vraagt het gespecialiseerde kennis. Beroep doen op een externe adviseur vangt deze belemmeringen op.

Tenslotte is het dikwijls moeilijk om in de eigen organisatie de oorzaken van problemen bloot te leggen, onder andere door bedrijfsblindheid. Een externe adviseur kijkt met een frisse blik naar de werkmethodes, communicatieprocessen, … en merkt zaken op die anders over het hoofd worden gezien, waardoor efficiëntieverbeteringen kunnen gerealiseerd worden.

Tenslotte is niet altijd de nodige vakkennis in huis om specifieke training te geven.

Wat kan AD-apt voor u doen?

  • Analyse situatie subsidies en/of opstellen subsidiedossiers.
  • Aanvragen registratie, toelatingen en erkenningen bij FAVV.
  • Contacten met officiële instanties zoals FAVV, …: het voorbereiden, het begeleiden van hun bezoek, het opstellen van actieplannen naar aanleiding van gemaakte opmerkingen.

Aanbod in samenwerking met onze partner

  • Organisatie advies (vb.: verbeteren werkmethodes)
  • Trainingen sociale vaardigheden
  • Trainingen organisatorische vaardigheden

  •