Kwaliteit
 
Veiligheid en Welzijn
Organisatie Advies
Coaching
 

Coaching

Doel van individuele coaching

Door minimale inspanning, maximale effecten bereiken op het gebied van het gebruik maken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Formuleren van de coachvraag en uitzoeken van verschillende mogelijkheden van Personal coaching, met name loopbaancoaching, competentiecoaching, coaching op resultaatverantwoordelijkheid.

Doel van teamcoaching

Resultaatverantwoordelijkheid van een groep/team benadrukken en optimaliseren.
Groepen/teams in beweging brengen, voornamelijk bij veranderingprocessen.
Groepen/teams hun eigen gedrag leren herkennen en optimaliseren van gepaste gedragingen in groep.
Optimaliseren van groepsinteractie en communicatie.

Aanbod in samenwerking met onze partner

 • Individuele coaching
  • Groei in persoonlijkheidsontwikkeling.
  • Effectieve en efficiënte inzet van eigen mogelijkheden en kwaliteiten.
  • Herkennen, analyseren en resultaatgerichte interventies bij conflicten. 
  • Ondersteuning en klankbord voor het dragen van verantwoordelijkheid in steeds complexere werksituaties. 
  • Loopbaancoaching, competentiecoaching en coaching op resultaatverantwoordelijkheid.
 • Teamcoaching
  • Interactiepatronen binnen het team herkennen en het verbeteren ervan.
  • Herkennen van communicatieprocessen binnen het team.
  • Beweging tot gewenste en resultaatgerichte interacties.
  • Herkennen van gedragspatronen en bewegingen tot gewenste gedragingen gerelateerd aan beoogde resultaten.
  • Nemen van individuele verantwoordelijkheden, passend binnen de cultuur en resultaatsgerichtheid van een  team.
   Leitmotiv: 1+1=3